You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Advisors

Advisors

1. Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi penasihat/ penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik iti menyatakan persetujuan secara bertulis.

13th AGM
MNA Annual General Meeting

2 May 2024

13th AGM
MNA Annual General Meeting

2 May 2024